>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
ทะเบียน มกบ.
 
 
วิทยาเขตพัฒนาการ อยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
 
รองศาสตราจารย์ วราพร สุรวดี
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ขวา)

อาจารย์ สมจิต หวังสุริยะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ซ้าย)