>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
เคล็ด (ไม่) ลับ
 
ทำไมถูกล็อคการลงทะเบียน
           ติดต่อช่องบริการงานที่ 4 นำส่ง ร.บ.
           ติดต่อการเงิน ขอผ่อนผัน
 
ตรวจสอบวันเวลาและที่นั่งสอบได้อย่างไร
           เข้าไปในเว็บ http://reg.kbu.ac.th คลิกตรงเส้นทางสู่บัณฑิต และคลิกดูตารางเรียน/สอบ
 
ทำไมถูกล็อคไม่ให้เข้าห้องสอบ
           ติดต่อการเงิน ขอผ่อนผัน
           ติดต่อกองทุนกู้ยืม เรื่องสัญญา / เอกสาร ไม่ครบถ้วน
           ติดต่อช่องบริการงานที่ 1 หรือ 3 เพื่อส่งเอกสารเทียบโอน / หรือไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน อย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อทราบการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า
 
ขอย้ายสถานที่สอบต้องทำอย่างไร
           นักศึกษาที่จะขอย้ายสถานที่สอบได้ ต้องมีตารางสอบภาคเช้าและภาคบ่ายในวันเดียวกันแต่ต่างวิทยาเขต ให้ยื่นคำร้องขอย้ายสถานที่สอบเป็นวิทยาเขตใดเพียงแห่งเดียว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนสอบ
 
กลัวสอบตก ทำอย่างไร
           คลิก วิธีป้องกันการพ้นสภาพ
 
อยากจบไหม ทำอย่างไร
           คลิก การแจ้งจบ