>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
Download คำร้องต่างๆ (บัณฑิตศึกษา)
 
KBU.1(99) คำร้องทั่วไป
KBU.3(99) คำร้องขอรักษาสถานภาพ
KBU.4(99) คำร้องขอคืนเงิน
KBU9(99) คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
KBU.8.1(99) คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา