>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี
กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษาฉบับจริง (Transcrip) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 4) ระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดการขึ้นทะเบียนขอจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 (ครั้งที่ 2,3) และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม / เพิกถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม / เพิกถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1)
รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการรับใบรับรองผลการศึกษา ( Transcript ) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ( ครั้งที่ 1)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3)
กำหนดลงทะเบียนล่วงหน้า ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กำหนดการแจ้งจบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม/เพิกถอน ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557
การรับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ข้อพึงพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม / เพิกถอนรายวิชา ( Summer 2 )
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
   
 
ทดสอบการสร้างปฏิทินด้วย PHP
< มีนาคม  2562 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
  ตุลาคม 2554
  กันยายน 2554
  สิงหาคม 2554
  กรกฎาคม 2554
  มิถุนายน 2554
  พฤษภาคม 2554
  เมษายน 2554
  มีนาคม 2554
  กุมภาพันธ์ 2554
  มกราคม 2554